درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی(ره) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی(ره)
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : دوره های آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی(ره)
سطح دوره : آشنایی
مدت : 1998 ساعت

سرفصل

اهداف

آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی(ره)