پرتال آموزش موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

مرکز آموزش

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیت 
B1-99-27
اخلاق و معنویت در مکتب امام خمینی(ره)
کلاس (۰۱۵)
744 ساعت
از 99/05/01
تا 99/05/31
رایگان
998 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-28
سیری در زندگی و سیره امام خمینی(ره)
کلاس (۰۱۶)
744 ساعت
از 99/05/01
تا 99/05/31
رایگان
1000 ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف