پرتال آموزش موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

مرکز آموزش

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیت 
B1-99-33
اخلاق و معنویت در مکتب امام خمینی(ره)
کلاس (۰۱۸)
500 ساعت
از 99/08/11
تا 99/08/30
رایگان
993 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-34
سیری در زندگی و سیره امام خمینی(ره)
کلاس (۰۱۹)
500 ساعت
از 99/08/11
تا 99/08/30
رایگان
993 ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف