پرتال آموزش موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

مرکز آموزش

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیت 
B1-99-43
اخلاق و معنویت در مکتب امام خمینی(ره)
کلاس (۰۲۳)
500 ساعت
از 99/11/11
تا 99/11/30
رایگان
998 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-44
سیری در زندگی و سیره امام خمینی(ره)
کلاس (۰۲۴)
500 ساعت
از 99/11/11
تا 99/11/30
رایگان
997 ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف