پرتال آموزش موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

مرکز آموزش

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیت 
B1-98-3
آموزش های ضمن خدمت
اتوماسیون اداری-ویژه کارکنان داخلی
5 ساعت
از 98/06/15
تا 98/07/15
رایگان
۹۹۹۹ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-2
آشنایی با اندیشه های امام خمینی(س)-آزمایشی
زندگی و سیره امام خمینی(س)-آزمایشی محدود
20 ساعت
از 98/06/17
تا 98/07/30
رایگان
۹۹۹۵ ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف