پرتال آموزش موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

مرکز آموزش

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیت 
B1-99-7
اخلاق و معنویت در مکتب امام خمینی(ره)
کلاس (۰۰۵)
480 ساعت
از 99/01/21
تا 99/02/10
رایگان
996 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-8
سیری در زندگی و سیره امام خمینی(ره)
کلاس (۰۰۶)
480 ساعت
از 99/01/21
تا 99/02/10
رایگان
999 ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف