برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیت 
B1-00-53
اخلاق و معنویت در مکتب امام خمینی(ره)
(028)
500 ساعت
از 00/03/01
تا 00/03/20
رایگان
997 ثبت نام
ثبت نام
B1-00-54
سیری در زندگی و سیره امام خمینی(ره)
(029)
500 ساعت
از 00/03/01
تا 00/03/20
رایگان
998 ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف